_63A4037_forumbox_624x481

Yksi elämän
suurimmista
päätöksistä

Siksi teemme kaikkemme tämän päätöksen helpottamiseksi ja turvaamiseksi

Asuntojen suunnittelua ja rakentamista ohjaavat Suomessa lait ja määräykset. Kauppaan liittyvää kokonaisuutta säätelee asuntokauppalaki. Asuntokauppalain mukaisesti asunnon ostajaa suojaa rakennusvaiheessa RS-järjestelmä (Rahalaitosten neuvottelukunnan suosittelema).

Asuntojen rakentaja asettaa ostajan turvaksi asuntokauppalain mukaisen rakennusajan vakuuden sekä takuuajan vakuuden, joka vapautetaan vasta kun mahdolliset vuositarkastuksessa havaitut virheet on korjattu.

Tämän lisäksi ostajan suojana toimii perustajaurakoitsijan kymmenen vuoden virhevastuu. Asukkaan turvana ovat myös turva-asiakirjat, joita ovat mm. asunto-osakeyhtiön taloussuunnitelma, yhtiöjärjestys ja rakennustapaselostus.

Turva-asiakirjoja säilytetään kohteen RS-pankissa. Ennen kaupantekoa saat tutustua turva-asiakirjoihin ja ne ovat myös kauppakirjan liitteenä.

 
Lue uuden asunnon kaupasta Rakennusteollisuuden ostajan oppaasta.

1200x600_63A1940

Uuden asunnon ostaminen

1. ASUNNON SISUSTUKSEN VALITSEMINEN

Kun olet löytänyt unelma-asuntosi, pääset valitsemaan itsellesi sopivan sisustuksen sisustusarkkitehtimme räätälöimistä vaihtoehdoista. Samalla voit tehdä sisustukseesi lisävalintoja – esimerkiksi päivittää keittiöön kivitason tai vaikkapa lattian kalanruotoparkettiin. Voit halutessasi myös muokata tekemiäsi valintoja myöhemmin.

2. Asunnon varaaminen

Asunnon valittuasi ja sisustusvalinnat tehtyäsi, voit tehdä varauksen. Varauksen jälkeen olemme sinuun välittömästi yhteydessä ja saat ohjeet ennakkovarausmaksun suorittamiseen. Mikäli sinua kiinnostava asunto on jo varattu, voit liittyä varausjonoon.

3. RAHOITUKSEN VALITSEMINEN

Ennen kaupantekoa kannattaa varmistaa rahoitus. Tornissa taloyhtiölainan osuus on 65 % velattomasta myyntihinnasta. Voit rahoittaa itse koko velattoman myyntihinnan tai myyntihinnan, hakea pankista rahoituksen koko summalle tai hyödyntää Newil&Bau Rahoitusta.

4. KAUPAN TEKEMINEN JA KAUPPAHINNAN SUORITTAMINEN

Uudisasunnon kaupanteko alkaa kun turva-asiakirjat on talletettu RS-pankkiin ja rakennuslupa on saatu. Ostaessasi uudisasunnon maksat kaupanteon yhteydessä maksuaikataulun mukaisen summan. Kaupanteon jälkeen muut maksuerät suoritetaan talon valmistumisen edetessä.

5. OSTAJIEN KOKOUS

Kokous kutsutaan koolle, kun ¼ asunnoista on myyty. Kokouksessa informoidaan rakentamisen etenemisestä ja pääset tutustumaan tuleviin naapureihisi. Ostajat voivat halutessaan valita kokouksessa omiksi edustajikseen rakennustyön tarkkailijan sekä tilintarkastajan.

6. TUTUSTUMINEN TULEVAAN KOTIISI

Järjestämme uusiin kohteisiin esittelyjä, joissa pääset halutessasi tutustumaan kotiisi jo rakennusvaiheessa. Voit myös sopia henkilökohtaisen tutustumiskäynnin itsellesi sopivana ajankohtana. Rakenteilla olevien asuntojemme esittelyaikoihin voit tutustua asuntojen kohdesivuilla.

7. MUUTTOTARKASTUS

Kotisi valmistuttua pääset tekemään muuttotarkastuksen asuntoon. Saat muuttotarkastuksen yhteydessä lomakkeen, johon voit merkitä mahdolliset puutteet tai virheet. Havaitsemasi puutteet korjataan ennen sisäänmuuttoa. Myöhemmin huomatut virheet voidaan ilmoittaa myös vuositarkastuksen yhteydessä.

8. OMAAN KOTIIN

Noin 1,5 kk ennen asuntosi valmistumista saat muuttokirjeen, jossa vahvistamme valmistumispäivän. Muuttopäivänä saat oman asuntosi avaimet. Astuessasi omaan kotiisi sinua odottaa asukaskansio, jonka avulla pääset tutustumaan syvemmin sekä asuntoosi että taloyhtiöön.

9. VALMIIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖKOKOUS

Niin kutsuttu hallinnonluovutuskokous järjestetään noin kolme kuukautta kohteen valmistumisen jälkeen. Kokouksessa asunto-osakeyhtiö luovutetaan rakennuttajalta osakkaille, esitetään yhtiön välitilinpäätös sekä valitaan yhtiön hallitus.

10. VUOSITARKASTUS

Asunnon vuositarkastus järjestetään 12–15 kuukauden kuluttua siitä, kun rakennuksen käyttöönotto on hyväksytty. Vuositarkastukseen kootaan mahdolliset asukkaiden ilmoittamat puutteet tai virheet. Rakentajan asettama takuuajan vakuus vapautetaan vasta kun mahdolliset virheet on korjattu sovitusti.